Welcome to Word After Word Books!

Samad in the Forest: English-Ndebele Bilingual Edition (Paperback)

Samad in the Forest: English-Ndebele Bilingual Edition By Mohammed Umar, Soukaina Lalla Greene (Illustrator), Shariah Yassin Ali (Translator) Cover Image
By Mohammed Umar, Soukaina Lalla Greene (Illustrator), Shariah Yassin Ali (Translator)
$12.00
OUT OF STOCK (Arrives to the store in 1-2 weeks)

Description


Samad loved animals. His dream was to spend a whole day in a forest and sleep in the treehouse. Follow Samad as he embarked on this adventure where he made wonderful friends and amazing discoveries. Going into a forest has never been so much fun.

USamad wayezithanda inyamazana zeganga. Iphupho lakhe lalingelokutshona ilanga lonke eseguswini njalo alale endlini eyakhelwe esihlahleni. Ukutshelwa yikuncitshwa. Landela uSamad ehamba eqanqabula esiya eguswini lapho ahlangana labangane abamthokozisayo, lezimanga ezimenza aswele amagama okuzichaza. Wadla wasutha ngamehlo ngalokho akubonayo okwamenza waba lamadlabuzane lokwenama ngohambo lwakhe lokuya eguswini.

A bilingual edition of this book is available in the following languages: Acholi, Afrikaans Akwapim, Amharic, Asante, Bemba, Chichewa, Ewe, Fante, Fulfulde, Ga, Gikuyu, Hausa, Igbo, Kalenjin, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda, Luo, Nyanja, Oromo, Shona, Sesotho, Swahili, Tigrinya, Xhosa, Yoruba, Zulu.Product Details
ISBN: 9781912450466
ISBN-10: 1912450461
Publisher: Salaam Publishing
Publication Date: May 7th, 2020
Pages: 26
Language: Bantu (Other)